Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

-

-

Stöd till traumatiserade elever

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Hur kan skolan arbeta för att ge rätt stöd till elever som varit utsatta för traumatiserande händelser? Nu har Sollentuna kommun tagit fram en skrift som stöd i det arbete.

Att ge alla elever trygghet och rätt stöd i sin utbildning är ett prioriterat men också ibland svårt arbete. ”Trauma i klassrummet”, författad av skolpsykologen Nina Elfström är en handbok för personal i skolan som ger stöd till lärare och annan personal som ska hjälpa bl a asylsökande barn och ungdomar som råkat ut för traumatiska händelser.

– Det finns idag omfattande forskning kring hur trauma påverkar barn. Denna handbok är till för att ge tips på hur man i skolan på bästa sätt kan ta hand om potentiellt traumatiserade barn. Råden kan användas för att hjälpa de asylsökande barn och ungdomar som kommit till Sverige de senaste åren, men de är också användbara för alla barn som råkat ut för annan traumatisk händelse, säger Nina Elfström, författare och skolpsykolog i Sollentuna kommun.

Skriften har redan blivit uppmärksammad av andra kommuner och används också som utbildningsmaterial.

Läs mer