Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentunas satsning på miljön ger resultat

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Idag, på FNs Världsmiljödag, passar Sollentuna kommun på att publicera miljöbokslutet för 2017. Målet är att inte tära på jordens resurser. Minskat utsläpp av växthusgaser, större satsning på cykeln som färdmedel och högre andel ekologisk mat i köken är exempel vad kommunen gör för att minska miljöpåverkan.

Nu publiceras miljöbokslutet för Sollentuna kommuns arbete under 2017. Målet är att kommunen år 2040 inte ska tära på jordens resurser och att utsläppen av växthusgaser ska vara noll. För att kunna visa hur Sollentuna kommun arbetar med miljöfrågan sammanställs varje år ett miljöbokslut. Resultatet från 2017 års miljöbokslut visar att vi är på rätt väg.

-          Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. I Sverige lever vi som om vi hade fyra jordklot. Kommunens mål är att vi ska klara oss på ett. Alla steg – små som stora – mot en bättre värld är viktiga, säger Inger Mattsson, projektledare miljö och klimat.

Kommunen arbetar med att minska miljöpåverkan från våra egna verksamheter, men också med att skapa förutsättningar för Sollentunas invånare att själva kunna ta klimatansvar. Kommunens miljöplan omfattar ett trettiotal åtaganden. Några av resultaten som presenteras i miljöbokslutet är att vi optimerade driften av ventilations- och värmeanläggningar vilket sparat 6 procent energi i våra fastigheter, minskat matsvinnet på utvalda skolor genom talande vågar som väger hur mycket mat eleverna slänger, att vi satsat mer på cykling och på ekologisk mat i våra kök.

Se fler resultat och ta del av hur arbetet gått till i Miljöbokslutet. För dig som vill vara delaktig i arbetet mot en hållbar värld har kommunen satt ihop en Klimatplan  med enkla åtgärder som minskar ditt ekologiska avtryck.