Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Anna Hamberg, näringslivschef, Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande, Katarina Kämpe, kommundirektör

Sollentunas företagsklimat får fortsatt mycket bra betyg

Näringsliv & jobb

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun får fortsatt mycket bra betyg när företagen ger sin syn på det lokala företagsklimatet. Idag presenterar Svenskt näringsliv resultatet av den årliga rankningen av företagsklimatet i landets kommuner. Sollentuna placerar sig på plats fem i landet och plats två i Stockholms län.

Svenskt Näringsliv presenterar årligen en rankning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. I dag presenteras resultatet och Sollentuna ligger fortsatt högt på listan och placerar sig på plats fem i landet och på plats två i Stockholms län.

-  Det är glädjande att Sollentunas jobbskapare ger kommunen fortsatt högt betyg. Ett gott näringslivsklimat är viktigt för den fortsatta tillväxten och det är betryggande att Sollentuna står sig starkt med näst bäst resultat i Stockholmsregionen, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

I undersökningen får företag ge ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet i sin kommun. Företagen i Sollentuna ger kommunen omdömet 3,9 på en sexgradig skala vilket är högre än snittet i Sverige och ett av de bästa betygen i Stockholms län. Områden som företagarna har betygsatt är bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter samt kommunens information och service till företagen.

-  Det är glädjande att Sollentunas företagare fortsätter att se Sollentuna som en bra kommun att vara företagare i. Vi vill självklart bli ännu bättre och fortsätter arbeta med flera olika insatser, bland annat lägger vi under hösten stor vikt vid att  förbättra servicen och bemötandet gentemot våra företag, säger Katarina Kämpe, kommundirektör.  

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under våren 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Svenskt näringslivs kommunrankning