Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentunabor sorterar sig till bättre klimat

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Hela 94 % av de tillfrågade i Sollentuna uppger att de sorterar sitt avfall och 32 % är intresserade av solpaneler enligt SCB:s medborgarundersökning. Detta framkom av svaren på de tilläggsfrågor om miljö och klimat som kommunen valde att lägga till i den senaste enkäten.

Under hösten 2016 genomfördes SCB:s medborgarundersökning där Sollentuna hamnade på en hedrande fjärde plats bland Sveriges kommuner. Förutom standardfrågorna valde Sollentuna kommun även att komplettera undersökningen med särskilda tilläggsfrågor som handlade om miljö och klimat, dessa frågor var unika för Sollentuna och resultaten var övervägande positiva!

Tilläggsfrågorna var:

  1. Anser du att du har kunskap om miljöfrågor?
  2. Tycker du att kommunen arbetar aktivt med miljöfrågor?
  3. Vad gör du/ din familj idag för att minska er miljö- och klimatpåverkan?
  4. Vad kan du/ din familj tänka er att göra i framtiden för att minska er miljö- och klimatpåverkan?

De tillfrågade Sollentunaborna tycker att de har god kunskap om miljöfrågor rent generellt, 27 % i hög utsträckning och 66 % till viss del. 72 % upplever att kommunen arbetar aktivt med miljöfrågor, men ca 24 % uppger att de inte vet.

På frågan om vad man själv gör för att minska sin och familjens miljö- och klimatpåverkan svarar hela 94 % att de sorterar sitt avfall. Här var det möjligt att välja flera svarsalternativ och bland svaren framkommer även att 65 % väljer att gå, cykla eller åka kollektivt till och från arbete/ skola. 28 % äter kött max 2 gånger i veckan och 59 % handlar ekologiskt/ miljömärkt. Bara 2 % svarar att de inte gör något alls för att minska sin miljö- och klimatpåverkan.

I dagsläget är det få av de tillfrågade som producerar egen, förnybar energi eller har elbil, endast 6 %, men desto fler är intresserade av att göra den typen av val i framtiden. 32 % kan tänka sig att producera energi med hjälp av tex solpaneler och 43 % kan tänka sig att skaffa elbil eller laddhybrid.

Mer om SCB:s medborgarundersökning

Sollentuna kommun genomför vartannat år SCB:s medborgarundersökning. Den senaste undersökningen gjordes hösten 2016 och visar att Sollentunas invånare hör till de mest nöjda i landet, bara tre kommuner kan visa något högre siffror. Enkäten skickades till 1 200 kommuninvånare i åldrarna 18-84 år, som fick tycka till om kommunens service, möjligheten att vara med och påverka och kommunen som plats att bo på. Resultatet visar att invånarna ger kommunen ett högt betyg och Sollentuna har fått bättre resultat i samtliga delar jämfört med genomsnittet för de 136 kommunerna som deltog.

Relaterad information: