Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Cykel

Sollentuna kommun tar aktiv plats i föreningen Svenska cykelstäder

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun blev medlem i föreningen Svenska cykelstäder 2016. Nu har Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden valts till ordförande i föreningen som företrädare för Sollentuna. Svenska cykelstäders arbete ligger i linje med Sollentunas plan för ökad cykelanvändning.

Svenska cykelstäder är en förening bestående av kommuner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling.

- Medlemskapet ger oss ett bredare nätverk för kompetensutbyte. Vi får möjlighet att tillsammans med andra kommuner diskuterar nya lösningar för att skapa goda cykelmiljöer, samtidigt som det ger oss förutsättningar för nya samarbeten kring cykelfrågor, säger Malin Berger, trafikplanerare, trafik- och fastighetskontoret.

När nu Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden, har valts till ordförande i Svenska cykelstäder har Sollentuna ytterligare möjligheter att påverka föreningens inriktning.

- Genom att Sveriges bästa cykelkommuner går samman i en förening så skapar vi bättre förutsättningar för att göra cykeln till ett konkurrenskraftigt transportmedel och därmed öka ett hälsosamt och hållbart resande, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Om Svenska cykelstäder

Svenska Cykelstäder är en förening bestående av kommuner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling.

Målsättningen är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan mellan dess medlemmar. Därutöver bedriver föreningen ett nära samarbete med cykelorganisationer såsom Svensk Cykling och Cykelfrämjandet.