Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna kommun får återigen rätt mot Trafikverket om bullerdämpande åtgärder vid Tallåsvägen

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd för Trafikverkets överklagan av mark- och miljödomstolens avgörande. Miljö-och byggnadsnämndens föreläggande har stått sig genom alla överklagandeinstanser.

Det var i samband med utbyggnaden av Kista Trafikplats och anslutningen av E18 till E4 som bulleråtgärder utlovades i Trafikverkets arbetsplan. Dessa åtgärder var inte tillräckliga i praktiken och miljö- och byggnadsnämnden krävde då ytterligare åtgärder.

-Vi har oförtrutet drivit denna fråga i fyra år, och det är fantastiskt att se att detta arbete nu ger resultat. Nu kommer Trafikverket tvingas genomföra de bullerdämpande åtgärderna som de borde gjort från början. Grattis Sollentunabor! säger Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.