Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna kommun får rätt mot Trafikverket om bulleråtgärder vid Tallåsvägen

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Miljö- och byggnadsnämndens föreläggande om att åtgärda buller står kvar.

Mark- och miljödomstolen ger Sollentuna rätt och avvisar Trafikverkets överklagan av miljö- och byggnadsnämndens föreläggande. Trafikverket kan överklaga domen ytterligare en instans men om de inte gör det så måste bullret åtgärdas så som kommunen önskar.

- Miljö- och byggnadsnämnden står på Sollentunabornas sida avseende rikstrafikens buller, och gläds nu oerhört över att Mark- och miljödomstolen har gett oss rätt på alla punkter, säger Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.

Det var i samband med utbyggnaden av Kista Trafikplats och anslutningen av E18 till E4 som bulleråtgärder utlovades i Trafikverkets arbetsplan. Dessa åtgärder var inte tillräckliga i praktiken och miljö- och byggnadsnämnden krävde då ytterligare åtgärder.