Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bild från Edsviks utegym, äldre man och ung tjej som tränar.

Sollentuna har förbättrat tillgängligheten för invånarna

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun ger gott bemötande och snabba svar på enkla frågor via telefon, har kortat väntetiderna för särskilt boende och färre unga behöver ha kontakt med socialtjänsten vid upprepade tillfällen. Det, och mycket mer, visar rapporten Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) för 2017.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) där nyckeltal för olika kommuner samlas in och sammanställs. Sammanställningen visar inom vilka områden en kommun ligger bra till och vilka områden som kan utvecklas.  

I veckan presenterade SKL rapporten för 2017. För Sollentunas del syns förbättringar exempelvis avseende telefonin samt kortad väntetid till särskilt boende. Färre unga har också behövt ha kontakt med socialtjänsten vid upprepade tillfällen. Även skolresultaten för elever i åk 6 och åk 9 är höga och stabila.

De områden där Sollentuna får mindre bra resultat i jämförelse med andra kommuner är personaltätheten i förskolan samt andelen äldre som är mycket nöjda med sin hemtjänst.

I KKiK mäts fem medborgarperspektiv:

  • Kommunens tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i kommunen
  • Delaktighet och kommunens information
  • Kommunens effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare.

 Läs mer om Sollentunas resultat