Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna får sitt högsta betyg hittills i Cykelfrämjandets granskning

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna får sitt bästa resultat hittills i Kommunvelometern, Cykelfrämjandets årliga granskning av kommunernas arbete med cykling. Ökningen ligger bland annat i Sollentunas arbete med infrastruktur och underhåll.

Sollentuna deltar i år för fjärde gången i Kommunvelometern, Cykelfrämjandets årliga granskning av kommunernas arbete med cykling.  I årets granskning får Sollentuna 46,5 i totalpoäng, vilket är en ökning sedan förra året och kommunens bästa resultat hittills.

- Genom att satsa på cykling är det Sollentunas mål att fler ska välja ett klimatsmart färdsätt och lämna bilen hemma. Idag är det möjligt att cykla året om i Sollentuna och vi färdigställer nu regionala stråk. Utöver det är fortsatt samverkan med grannkommunerna viktig för att cykelpendling ska bli lyckad. Jag anser även att fokus på trygghet och säkerhet för de som rör sig i gaturummet är viktigt, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden, Sollentuna kommun.

Utöver den totala mätningen delas kommunerna även in i tre undergrupper: Stora (100 000 invånare eller fler), mellanstora (50 000 till 100 000 invånare) och små kommuner (färre än 50 000 invånare). Sollentuna kommun ligger poängmässigt över snittet i jämförelse både i den totala mätningen med samtliga deltagare där Sollentuna hamnar på plast 10, och i mätningen för mellanstora kommuner där Sollentuna kommer på plats 5.

- Genom vår långsiktiga satsning på cykelinfrastrukturen har vi kunnat göra mycket, och med en flerårig arbetsplan är det säkrat att cykelvägnätet kommer fortsätta förbättras. Förra året uppgraderade vi en mil cykelvägar till bättre standard, säger Malin Berger, trafikplanerare, Sollentuna kommun.

I granskningen ingår sex områden; befintlig infrastruktur, infrastruktur/underhåll, information/marknadsföring, aktiviteter 2016, cykelpolitik samt uppföljning/mätning. Jämfört med förra året ökar Sollentuna kommun inom områdena uppföljning/mätning samt infrastruktur/underhåll, men backar något inom aktiviteter 2016.

Totalt deltog 50 kommuner i årets upplaga av Kommunvelometern, vilket är ett högre deltagande än tidigare år.

Läs hela rapporten här.