Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna får 15 mkr i bidrag för bostadsbyggande

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har beviljats statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Bidragets storlek beror på hur många bostäder kommunen gett startbesked de senaste 12 månaderna. Sollentuna får ett bidrag på drygt 15 miljoner.

Expansiva Sollentuna kommun får 15 491 107 kr i statsbidrag. Bidraget ska främja ett ökat bostadsbyggande och består av en pott på 1,8 miljarder som fördelas mellan de kommuner som beviljats bidrag. Storleken på bidraget beror bland annat på hur många bostäder som fått startbesked de senaste 12 månaderna i respektive sökande kommun. Ett startbesked är ett beslut från bygglovsavdelningen om att en byggnation får påbörjas. I Sollentuna fick hela 676 bostäder startbesked under den aktuella perioden, vilket beviljar kommunen en ansenlig del av det totala beloppet.

Ansökan görs hos Boverket och bidraget kommer delas ut årligen.

- Sollentuna fortsätter att ta ett regionalt ansvar för bostadsförsörjningen. Genom att metodiskt skapa förutsättningar för byggnation, framförallt kring våra fem stationssamhällen och i Väsjön, ser vi hur Sollentuna under många år framöver kommer möjliggöra byggande av hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Men vi är också mycket måna om att bevara stora delar av Sollentuna som det ser ut idag, inte minst närhet till grönområden. Det skapar en livsmiljö som gör att många också framgent vill flytta till vår vackra kommun, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

 Mer information om bidraget hittar du på: www.boverket.se