Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna avslutar avtal för driften av tre LSS-bostäder

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun och Frösunda Omsorg AB har gemensamt kommit överens om att avsluta avtalen för driften av tre LSS-bostäder i kommunen. Fram tills att nya utförare är upphandlade kommer Frösunda att bedriva verksamheterna.

Frösunda Omsorg AB driver LSS-bostäderna Linnés väg, Basunvägen och Malmvägen i Sollentuna på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden. Kommunen har uppmärksammat brister i verksamheterna och har begärt att Frösunda ska åtgärda dessa. Det råder olika uppfattningar om huruvida bristerna har åtgärdas och parterna har därför tagit ett gemensamt beslut om att avsluta avtalen.

Kommunen kommer nu att upphandla nya utförare till respektive verksamhet. Det är en process som kommer att ta tid och fram till dess att nya utförare är på plats kommer Frösunda att fortsätta bedriva verksamheterna.

Det viktigaste är att de boende ska känna att de, på ett tryggt sätt, får den hjälp och det stöd de behöver. Därför har kommunen och Frösunda en god dialog kring hur den fortsatta driften och övergångarna ska lösas på bästa möjliga sätt.

Personalen som arbetar på verksamheterna idag kommer att bli erbjudna att jobba kvar.