Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna är med och utvecklar appar för unga och nyanlända

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

För att förenkla för unga, nyanlända och ensamkommande i deras kontakter med myndigheter arbetar nu Sollentuna kommun tillsammans med Stiftelsen Svensk Industridesign med att utveckla apparna Meet Sweden och Kollen. Nu beviljar Vinnova 300 000 kronor för det fortsatta arbetet.

Vinnova har beviljat 300 000 kr till Sollentuna kommun och Stiftelsen Svensk Industridesign för att arbeta vidare med apparna Meet Sweden och Kollen för att undersöka om dessa kan hjälpa unga, nyanlända och ensamkommande i deras kontakter med olika myndigheter.

Meet Sweden

Appen Meet Sweden är tänkt att hjälpa nyanlända och ensamkommande att samla all information som är kopplat till deras ärende på ett ställe. Idén är att det ska bli lättare att ha tillgång till och ta med sig informationen när man har kontakt med socialtjänsten och andra myndigheter. Arbetet med att ta fram en prototyp av appen påbörjades hösten 2017 och ett antal tester med ensamkommande barn och unga har genomförts.

Här näst väntar fler samt workshops tillsammans med såväl nyanlända och ensamkommande som med representanter från myndigheter och olika samhällsfunktioner.

Kollen

Parallellt med arbetet med Meet Sweden har socialtjänsten i Sollentuna jobbat med designbyrån Ocean för att utforska och underlätta kontakten mellan unga och socialtjänsten. Detta på uppdrag av Stiftelsen Svensk Industridesign. Resultatet är appen Kollen. Appen bygger på ungas behov av att planera in möten med sin socialtjänsthandläggare på ett privat, gratis och säkert sätt och samtidigt kunna få information och förklaringar kopplade till sina ärenden. Förhoppningen är att Kollen ska bidra till en säker och lätthanterlig kontakt till socialtjänsten samtidigt som unga får mer kontroll över sin situation. Nu påbörjas arbetet med att ta fram en prototyp av appen som kan testas i verkliga situationer. Testerna kommer att inledas efter sommaren och projektet återrapporteras till Vinnova i slutet av 2018.