Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Flicka med kikare

Socialtjänsten ska bli mer känd för barn och unga i Sollentuna

Omsorg & stöd

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sedan ett år tillbaka har projektet ”Framtidens socialtjänst för barn och unga” pågått i Sollentuna kommun med målet att göra socialtjänsten mer tillgänglig och känd bland unga. Projektet resultat kommer att presenteras på en konferens i Sollentuna, där bland annat Cecilia Grefve, från Socialdepartementet kommer medverka.

Under eftermiddagen den 8 maj presenteras de resultat som framkommit ur projektet som finansierats med medel från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Projektet har drivits av Socialkontoret i Sollentuna i samverkan med en kommunikationsbyrå samt utvecklats tillsammans med ungdomar och personal från Gärdesskolan i Sollentuna. I projektets förarbeten framkom att barn och unga har en allmänt negativ bild av ”soc” men att de ville veta mer om vad socialtjänsten gör, helst via skolan.

 - I Sollentunas skolor får barn och unga lära sig om polisen, brandkåren och andra viktiga samhällsfunktioner, men sällan om socialtjänsten. Genom att socialtjänsten nu blir mer känd för barn och unga ökar chanserna att tidigare fånga upp de barn och unga som kan behöva socialtjänstens insatser, säger Sonia Lunnergård, socialnämndens ordförande (KD).

– Vi har lyssnat in vad ungdomarna önskar och har under året arbetat fram information till nya webbsidor som vänder sig till barn och unga samt en unik lärarhandledning för undervisning om socialtjänsten i skolan, säger Katarina Elmehed, projektledare på Socialkontoret i Sollentuna.

För att göra socialtjänsten mer tillgänglig för barn och unga har projektet även arbetat för att utöka kontaktvägarna in till myndigheten. - Barn och unga uppgav i förarbetet att de inte gärna ringer och allra minst på bestämda telefontider. Vi har därför infört en e-tjänst där unga kan skriva till socialtjänsten via ett webbformulär och sen bli uppringd av en socialsekreterare, berättar Katarina Elmehed.

Målet med projektet är att unga ska ges större möjligheter att påverka sin egen situation och vid behov söka hjälp. Nu är förhoppningen att projektets resultat sprids och används av alla skolor i Sollentuna kommun.

Några av de som medverkar under konferensen är Sollentunas socialchef Kerstin Lidman, representanter från ungdomsrådet för placerade barn och unga, rektor och lärare från Gärdesskolan samt Cecilia Grefve som är nationell samordnare för den sociala barn och ungdomsvården i Sverige.