Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

braskamin

Ska du installera eldstad eller braskamin?

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Installation eller ändring av en braskamin, även kallad eldstad och rökkanal, kräver alltid en anmälan till kommunen.

Vill du installera en eldstad eller braskamin i höst är det bra att vara ute i god tid med din anmälan. Rådgör gärna med sotare redan i planeringsskedet för att se hur förutsättningarna ser ut i just din fastighet. Behöver eldstaden en ny rökkanal eller skorsten kan även bygglov behövas, beroende på hur den placeras och hur det påverkar byggnadens utseende.

Anmälan skickas till kommunens bygglovsenhet via e-tjänst eller blankett och ska innehålla:

  • Blankett för anmälan/ifylld e-tjänst
  • Planritningar i skala 1:100 som visar var eldstaden placeras
  • Fasadritningar i skala 1:100 som visar var och vilken höjd skorstenen går över taknock
  • Specifikation på eldstad, exempelvis produktblad
  • Ett förslag till kontrollplan

När anmälan är komplett får du ett startbesked från kommunen.

Innan eldstaden eller braskaminen får tas i bruk krävs även ett slutbesked från kommunen. Det görs efter den besiktats av en sakkunnig person (oftast sotaren) och sotarintyg utfärdats. Vid besiktningen görs eventuell provtryckning av anordningen innan den får tas i bruk.

Mer information om anmälan för braskamin och eldstad