Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ska du installera bergvärme i höst?

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Installation av värmepumpsanläggning kräver en anmälan till kommunen.

Anmälan skickas till kommunens bygglovsenhet via e-tjänst eller blankett och ska innehålla:

    • anmälningsblankett
    • karta (=situationsplan) över planerat borrhål
    • eventuella grannyttranden. 

Om borrhål för bergvärme planeras mindre än 20 meter från grannes husfasad eller om borrhålen vinklas och det är mindre än 20 meter på halva borrhålsdjupet, måste grannfastighetens ägare lämna ett yttrande på blanketten Grannyttrande värmepump

Tänk på att skicka in din anmälan i god tid. Handläggningstiden är fyra veckor från det att anmälan är komplett.