Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Barn på cykel

Satsning för ökad trafiksäkerhet

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu startar projektet Trygg i trafiken, för femte året i rad, med syftet att öka trafiksäkerheten. I år har turen kommit till Viby och Helenelund. De boende bjuds in att delta på ett dialogmöte och att dela med sig av sina tankar via en enkät. Resultatet blir underlag för fortsatt utveckling av trafikmiljön i områdena.

– Vi hoppas att de boende tar chansen att dela med sig av sin bild av trafikmiljön och att de ger förslag kring hur den kan förbättras, både via enkäten och dialogmötena, säger Emelie Elmertoft, projektledare för Trygg i trafiken och trafikplanerare vid trafik- och fastighetskontoret. 

I slutet av augusti är de boende även inbjudna att delta i ett dialogmöte där tjänstemän och politiker från trafik- och fastighetskontoret deltar. Vid mötet kommer vi att diskutera vilka platser som är problematiska ur trafiksäker­hetssynpunkt. 

- Trygg i trafiken är ett politiskt initiativ med ambitionen  att ge boende större möjligheter att påverka sin närmiljö. De som bor i kommundelarna har goda kunskaper om vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden. 

Kartläggning och utveckling av trafikmiljön

Trafik- och fastighetskontoret arbetar för en ökad trygghet i trafikmiljön i Sollentuna. I kartläggningen ingår dialogmöte, enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Resultatet från kartläggningen kommer att vara underlag för fortsatt utveckling av trafikmiljön i området. En redovisning av kartläggningen samt de åtgärder som planeras kommer att redovisas på www.sollentuna.se/tryggitrafiken