Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kommunpolis Johan Lundgren, Henrik Thunes (M) och lokalpolischef Emil Andersson med det gemensamma medborgarlöftet till Sollentunas invånare.

Samverkan mellan kommunen och polisen ökar

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Tryggheten i offentliga miljöer har utvecklats och närvaron i ungdomsmiljöer har ökat. Det visar årsuppföljningen av den samverkansöverenskommelse som kommunen och polisen tecknade i december förra året.

Sollentuna kommun och polisen har nu gjort en årsuppföljning av den samverkansöverenskommelse som tecknades i december 2016. Samtidigt har det tidigare medborgarlöftet förnyats och kommer även gälla under 2018. Uppföljningen visar att arbetet är på fortsatt god väg framåt.

Under året har arbetet med att öka tryggheten i offentliga miljöer utvecklats, framförallt har närvaron i ungdomsmiljöer ökat. Det är också positivt att polisen kunnat prioritera utredningsarbete kopplat till personer och nätverk som påverkar otryggheten.

–  Det är positivt att samarbetet redan har stärkt tryggheten i Sollentuna. Trygghetsarbetet är ändå fortsatt prioriterat och fler insatser behövs för att alla ska känna sig trygga i Sollentuna, överallt och hela dygnet, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samverkansöverenskommelsen I samverkansöverenskommelsen ligger ett stort fokus på att öka närvaron i ungdomsmiljöer och att både polisen och kommunens personal ska få bättre kontakt med ungdomarna. Arbetet med närvaro i ungdomsmiljöerhar öka, både polisen och kommunen är oftare ute bland ungdomarna.

Medborgarlöftet
Medborgarlöftets fyra punkter står kvar under 2018;

  • ha regelbunden närvaro i ungdomsmiljöer och vid samlingsplatser
  • genomföra trygghetsinsatser i kollektivtrafiken och stationsområden
  • genomföra insatser mot vårdslös mopedkörning
  • prioritera utredning av ärenden kopplade till personer och nätverk som påverkar otryggheten

Under år 2018 kommer kommunen och polisen tillsammans att förstärka samverkan ytterligare genom tydligare planering utifrån årets erfarenheter.