Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ungdomar sitter vid klätterväggen vid Rotebrohallen

Rudbeckskolan byggs ut

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Rudbeckskolan byggas ut och renoveras för att ge plats till fler gymnasieelever. Arbetet påbörjas under hösten 2018 och beräknas vara klart till vårterminen 2020. Bland annat kommer matsalen att byggas ut och delar av huset att byggas om.

Rudbeckskolan har behov av att kunna ta emot ett ökat antal gymnasieelever. Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden har tillsammans med trafik- och fastighetsnämnden tagit beslut om att Rudbeckskolan ska byggas ut i syfte att ge plats till fler elever. Arbetet påbörjas under hösten 2018 och beräknas vara färdigt till vårterminen 2020.

 

Utbyggnaden kommer att ske i olika etapper. Redan under hösten 2018 påbörjas arbetet storkök och utbyggnad av matsal. Det arbetet beräknas vara klart till vårterminen 2020. Under hösten 2019 påbörjas även en ombyggnad av huskroppen som står klar till höstterminen 2020.

 

- Antalet gymnasieelever i Stockholmsregionen förväntas öka kraftigt de kommande åren. Nu bygger vi ut Rudbeck för att på ett bra sätt kunna ta emot ytterligare 500 elever. Dessutom renoveras och moderniseras lokalerna för programmen inom el och teknik med yrkesinriktningar. Det är en viktig satsning för att öka attraktiviteten för de utbildningar som har hög efterfrågan på arbetsmarknaden, säger Henrik Thureson (L), ordförande i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden.

- Sollentuna genomför nu stora satsningar på skollokaler. Dels för att välkomna fler elever i ett växande Sollentuna men även för att skapa mer funktionella lokaler och en bättre arbetsmiljö, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Publicerad: 21 december 2018