Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Möte med riksdagens trafikutskott

Representanter från riksdagens trafikutskott på besök i Turebergshuset

Representanter från riksdagens trafikutskott på besök

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun fick igår besök av Jessica Rosencranz, vice ordförande i riksdagens trafikutskott, och Erik Ottosson, som är ledamot i samma utskott. På mötet låg fokus på vårt arbete med linbana som kollektivtrafik, men vi pratade även om riskavstånd och riksintressen.

Med utsikt över stora delar av Sollentuna, järnvägen och flera nybyggnationer, träffade representanter från Sollentuna kommun under måndagen Jessica Rosencranz, vice ordförande i riksdagens trafikutskott, och Erik Ottosson, som är ledamot i samma utskott. På plats från kommunen var  stadsbyggnadsnämndens ordförande Thomas Ardenfors (M),  stadsbyggnadschef Christina Leifman, planeringschef Anders Hallmén och  Lisa Brattström, projektledare inom stadsbyggnad och infrastruktur.

Syftet med mötet var att lyfta de utmaningar kommunen ibland står inför när det gäller infrastruktur och bostadsbyggande, samt behovet av att integrera utvecklingen av dessa och tänka nytt.  Kommunen berättade om arbetet med linbana som kollektivtrafik och om en detaljplan som ligger överklagad hos näringsdepartementet, vilket får konsekvenser för flera andra planer.

- Sollentuna kommun arbetar metodiskt med att lyfta frågor med riks- och landstingspolitiker, frågor med direkt bäring på hur vi vill utveckla vår kommun på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi möter ett stort intresse för hur vi utvecklar kommunen och ser goda möjligheter till att riksdagen kan fortsätta arbetet med att underlätta för både innovativa kollektivtrafikslag och för ännu fler bostäder, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Sollentuna kommun poängterar behovet av stöd från staten för att få rätt förutsättningar från Landstinget för fortsatta satsningar.  Sollentuna ser en fortsatt god tillväxt som möjlig, men kan i vissa fall inte bygga nya bostäder trots att det medges i befintliga planer.