Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

11-manna konstgräs Helenelunds IP

På Norrvikens idrottsplats kommer en spelplan att renoveras och på Helenelunds idrottsplats och Edsbergssportfält kommer två konstgräsplaner att renoveras.

Renovering av konstgräsplaner

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu planerar vi att förnya fem av kommunens konstgräsplaner. Målet är att byta ut befintliga planer då de används mycket och är slitna. I samband med detta säkerställs även att spridning av mikroplaster från konstgräsplanerna minskar.

Fotboll är en av de idrotter som engagerar flest barn, ungdomar och föräldrar i Sollentuna. Konstgräsplanerna används mycket och är nu i behov av renovering.  Det är konstgräsplanerna vid Edsbergssportfält, Norrvikens- och Helenelunds idrottsplats som kommer att renoveras.

­– Det känns viktigt att vi underhåller dessa planer då de uppskattas och används av många i kommunen. Det känns speciellt viktigt att vi gör det på ett miljövänligt sätt för att skapa en god miljö för oss och kommande generationer säger Magnus Ramstrand, ordförande, kultur- och fritidsnämnden.

Minskad miljöpåverkan

I juni 2017 fattades beslut om att byta ut fem av kommunens uttjänta konstgräsplaner mot nya. I beslutet fanns ett villkor med - att hitta en lösning för att minska spridning av mikroplaster från konstgräsplaner till dagvattnet.

Nu har trafik- och fastighetskontoret tillsammans med kultur- och fritidskontoret arbetat fram en lösning där miljöpåverkan minimeras.

– Sollentuna ligger i framkant när det gäller att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner. Detta i och med att vi har påbörjat arbetet för att minska spridningen av mikroplaster från konstgräsplaner. Jag är glad över att trafik- och fastighetsnämnden beslutade att se över vad kommunen kan göra för att förbättra miljön och därmed uppnå målet att Sollentuna ska bli den första kommunen som inte tär på jordens resurser, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik – och fastighetsnämnden.

Hur minskar vi spridningen av mikroplaster?

Mikroplasterna, som finns i granulatet som planerna är gjorda av, kommer att samlas upp på olika sätt. Granulatet som hamnar utanför planen kommer att samlas upp. Filter kommer att installeras i öppna brunnar och duschrum för att minska spridning till vatten. Dessutom kommer borststationer installeras. Dessa kommer spelarna passera innan de går ut från planen. Detta är några av alla de åtgärdspunkter som kommer att genomföras vid renoveringen.