Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Pedagogpris till gymnasielärare

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu har årets två pedagogpris för lärare på gymnasiet delats ut. Vinnare är Anna Oldner Bengtsson och Johanna Nyberg på Rudbecks gymnasium.

– Lärarnas insatser är avgörande för elevernas utveckling. Det är roligt att vi genom Pedagogpriset har möjlighet att sätta fokus på lärarnas framstående prestationer och uppmärksamma duktiga lärare, säger Henrik Thureson (L), ordförande i Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden.

Henrik Thureson delade ut priserna; 30 000 kronor vardera till kompetensutveckling,diplom och blommor, och läste upp juryns motiveringar.

Motivering för Anna Oldner Bengtsson, Rudbecks gymnasium:

”Anna väcker elevernas nyfikenhet i klassrummet och med stort elevinflytande får hon eleverna att uppnå sin fulla potential. Hennes goda bemötande och positiva framtoning stärker elevernas självförtroende.
Med hjälp av varierande och välstrukturerade lektioner lyckas Anna få eleverna att känna glädje och meningsfullhet i lärandet. Inslag såsom mindre grupparbeten skapar en inkluderande studiemiljö. Annas tydliga kommunikation med eleverna kring deras kunskapsutveckling motiverar elever, oavsett förutsättningar, att ge det lilla extra för att nå sina mål.”

Motivering för Johanna Nyberg, Rudbecks gymnasium:

”Johannas tydliga ledarskap kombinerat med starkt engagemang, god struktur och stort elevinflytande skapar en trygg och positiv studiemiljö där eleverna vågar prova sina idéer, dela med sig av sina tankar, misslyckas och lyckas. Lektionerna präglas av kreativa, utmanande och varierande uppgifter med en tydlig röd tråd och vardaglig förankring.
Tack vare ett medvetet arbete lyckas Johanna se varje elev i klassrummet. Johanna avsätter också alltid extra tid för elever när det behövs.
Johanna tillämpar formativ bedömning på ett skickligt sätt, vilket synliggör varje elevs lärande och ger dem goda förutsättningar att lyckas.”

Det var ett 20-tal lärare som nominerats till priset i år vilket visar att intresset för priset ökar. Fem kandidater valdes ut till slutomgången av arbetsmarknads- och utbildningsutskottet. Förutom vinnarna fick Agnetha Hedström, Kristina Ericsson och Niklas Montell, alla lärare på Rudbecks gymnasium, diplom, blommor och applåder.

De två vinnarna utsågs av en jury, bestående av Henrik Thureson, Helene Bengtson, förvaltningschef, Katarina Kämpe, kommundirektör, samt Kalle Wannberg, ordförande i Företagarna Sollentuna.