Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Turebergs storg

Ökad trygghet med mobila fritidsledare

Uppleva & göra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu anställer Sollentuna kommun fler fritidsledare som ska finnas ute bland ungdomarna i Tureberg.

I slutet av april startar ett pilotprojekt med mobila fritidsledare kring fritidsgården Northside i Tureberg. Syfte är att utveckla kontaktytorna för fritidsledarna med uteorienterade unga i Tureberg. Projektet kommer att pågå i åtta månader.

- Det ska vara tryggt att röra sig på gator och torg och parker i Sollentuna. De mobila fritidsledarna är en del i vårt arbete för att skapa trygga miljöer, säger Magnus Ramstrand, KD, kultur- och fritidsnämndens ordförande.

De mobila fritidsledarna kommer att arbeta både dag- och kvällstid och kommer att röra sig i området till fots och till cykel.

- Fritidsledarenas primära uppgift blir att etablera relationer med unga och fånga upp deras intressen och slussa in dom i föreningsliv och aktiviteter i kommunen, säger verksamhetschefen Behzad Dariusson.