Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Återvinning

Återvinning

Ny returpark i Sollentuna

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu påbörjas planarbetet för Sollentunas första returpark i Kronåsen. Förutom att slänga saker på återvinningen planeras det även för att besökarna ska kunna lämna in fungerade saker för återanvändning i returparken.

En framgångsrik hantering av miljöfrågorna är central för kommunens utveckling och nu har stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna tagit beslut om att påbörja planarbetet för  Sollentunas första returpark (återvinningscentral) i industriområdet Kronåsen som ligger vid E4 i höjd med Töjnan. Det är avfallsbolaget Sörab som planerar att etablera returparken. Förutom att slänga saker för återvinning planeras det även för att besökarna ska kunna lämna in fungerande saker för återanvändning.

-  Detta blir en mycket efterlängtad anläggning för många sollentunabor. Att en returpark nu etableras inom kommunens gränser underlättar för alltfler att medverka till en långsiktigt hållbar kommun. Det är även glädjande att tidsplanen pekar på en möjlighet till att planen ska vara färdig redan till årsskiftet, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Hagbytippen i Täby är hårt belastad och en ny returpark i norra delen av Stockholmsregionen är efterlängtad. Arbetet kommer att påbörjas på en gång och målet är att ett antagande av en ny detaljplan kan tas vid årsskiftet 2018/2019.

Returparken bli en del av en större utveckling av platsen
Det pågår redan nu ett arbete för att förändra en detaljplan för att tillåta bygget av en däckserviceverkstad och det pågår även parallellt ett arbete för att möjliggöra att Arvid Nordqvist Kafferosteri kan etablera sig i Kronåsen.