Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bilden visar en illustration över hur nya Tusbystråket kan se ut.

Idéskiss över nya Tusbystråket, framtagen av Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

Nu startar byggarbeten runt Malmparken

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Under våren 2018 kommer det bli tydligt att Västra Tureberg står inför en omfattande förvandling. Nu påbörjas nämligen flera byggarbeten i området kring Malmparken, vilket innebär en del oljud och begränsad framkomlighet på olika ställen från vecka 10.

I Västra Tureberg börjar området kring Malmparken förändras under våren 2018. Här kommer flera byggarbeten pågå i etapper under 2018-2020, vilket innebär att störande ljud och begränsad framkomlighet kan uppstå från vecka 10.

De olika byggprojekten omfattar:

  • Tingsrättens utbyggnad, Färgskrapan
  • Tusbystråket
  • Malmparken

Färgskrapan

Arbetet med Tingsrättens utbyggnad Färgskrapan startade innan jul och under vecka 10 planerar Skanska att börja med grundläggning av hus. I samband med detta kommer en del lokala gatuavstängningar förekomma och en del störande ljud kan uppstå. Färgskrapan beräknas vara färdig under våren 2020.

Ombyggnad av Tusbystråket

I april-maj kommer även en del av Tusbystråket att byggas om för att öppnas upp mot ett nytt entrétorg framför Tingsrätten. Det innebär att bron vid den norra pendeltågsuppgången mot Malmparken kommer rivas, tillsammans med trappan, den södra muren och cykelstället.

Under byggtiden kommer gång och cykeltrafiken att påverkas och passerande kommer hänvisas till en temporär gång för att ta sig till och från Sollentuna station på denna sida.  Samtidigt som byggnationerna i området påbörjas kommer även en vattenledning läggas om och en omdirigering av promenadstråk kommer göras.

Malmparken, Sollentunas framtida stadspark

I Malmparken börjar arbetet med att skapa Sollentunas framtida stadspark. Arbetet beräknas starta i maj och pågå under ca 1 år. Parkens utveckling har sin grund i resultatet från den medborgardialog som kommunen genomförde i september 2016.

Frågor om arbetet

Om du har frågor om något av projekten under byggtiden är du välkommen att skicka in dessa i vårt webbformulär.

Mer detaljerad information om vad som händer i de olika projekten vid vilken tidpunkt kommer uppdateras löpande under respektive projekt på www.sollentuna.se/tureberg.