Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Renovering av busshållplats i Helenelund, Poppelvägen

Renovering av busshållplats i Helenelund, Poppelvägen

Nu bygger vi om busshållplatser för att öka tillgängligheten

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Under våren anpassar kommunen 14 busshållplatser för funktionsnedsatta i Viby och Helenelund.

Busshållplatserna kommer att förses med en upphöjd kantsten för att underlätta på- och avstigning för personer med funktionsnedsättning och för barnvagnar. Marken förses även med taktila markplattor för att underlätta för synskadade.

- Vi gör detta för att ge människor med funktionsnedsättning tillgång till samhället på samma villkor som alla andra säger, Moa Rasmusson, ordförande, trafik- och fastighetskontoret.

Dessa hållplatser kommer att byggas om:

  • Skjutbanevägen
  • Lillebovägen
  • Poppelvägen
  • Kornettvägen
  • Vibyåsen
  • Stenkullevägen
  • Lantgårdsvägen

Under arbetets gång kommer hållplatslägen tillfälligt flyttas. Arbetet kan medföra framkomlighetsproblem för passerade trafik. Tillgänglighetsanpassningen delfinansieras genom statlig medfinansiering.