Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Naturparkour Friluftsfrämjande Foto: Grafikeriet

Naturparkour Friluftsfrämjande Foto: Grafikeriet

Naturparkour vid Sportfältet

Uppleva & göra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu startar kommunen bygget av en parkouranläggning vid Edsbergs sportfält. Anläggningen innehåller fem hinder och kommer att ligga på Väsjöbackens sydslänt. Parkouren, som invigs redan i oktober, är en del i den utvecklingen av Sportfältet som sker när Väsjön byggs och blir en del av Edsberg.

Närhet till natur och möjligheter till olika aktiviteter är tydliga kännetecken för områdena kring Edsberg och Väsjön. Med en parkourpark vid Sportfältet får området ytterligare en aktivitet kopplad till naturen. Idén till parkouren kommer från barn- och ungdomar i Edsberg.

- Edsbergs sportfält blir inte bara större och grönare i framtiden, det blir också platsen för många och i vissa fall unika upplevelser i samklang med naturen. Parkourbanan är ett sådant exempel, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Totalt byggs fem parkourhinder som alla kommer att vara tillgänglig för allmänheten. Huvudmålgruppen är barn och ungdomar från åtta år och uppåt. I oktober beräknas anläggningen vara klar.  Finansieringen sker bland annat genom bidrag från Boverket.

- Man ska trivas att bo i Sollentuna. Vi vill att det ska finnas goda möjligheter till en aktiv och hälsosam fritid. Parkouranläggningen kommer att bli ännu en värdefull pusselbit som ökar Sollentunas attraktivitet, säger Magnus Ramstrand (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Friluftsfrämjandet i Sollentuna startar naturparkour

I samband med invigningen startar Friluftsfrämjandet i Sollentuna naturparkour för ungdomar. Naturparkour är en av Friluftsfrämjandets nya verksamheter och lockar människor i alla åldrar, men främst barn och ungdomar. Upplevelsen förstärks genom att träna tillsammans och det är lätt att lära känna likasinnade. Alla tränar efter sina egna förutsättningar. Det spelar ingen roll ifall du är ny till parkour eller erfaren parkourutövare.

Parkour handlar om att förflytta sig från punkt A till punkt B på ett så snabbt, smidigt och effektivt sätt som möjligt. Grundfilosofin inom parkour är  att se varje hinder som en möjlighet till utveckling. Parkour innehåller rörelsetekniker för att ta sig över, under och förbi det som kommer i ens väg. Att hela tiden hitta nya vägar att ta sig fram, får en att se på sin omgivning med nya ögon. Naturparkour kan beskrivas som en utveckling av parkour där man flyttar ut från staden till stock och sten i skogen.

 

 

 

 

Publicerad: 24 september 2018