Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Blågröna stråket

Blågröna stråket

Miljonbidrag till hållbarhetsarbete i Väsjön

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Arbetet med det nya området Väsjön i Sollentuna tar ett rejält kliv framåt när Väsjön får miljonbidrag till socialt och grönt hållbarhetsarbete. Bidragen går bland annat till cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder och en parkour- och aktivitetsanläggning i området.

Totalt är det tre olika bidrag som ger Väsjön pengar till åtgärder som syftar till social och grön hållbarhet i den nya stadsdelen.

– Vi har mycket höga ambitioner för Väsjön som ett nytt bostadsområde i Sollentuna. Detta gäller inte minst i frågor som hållbarhet. Att vi nu får bidrag för ytterligare utveckling av dessa ambitioner är glädjande och kommer till stor nytta för de många som lever, bor och verkar i området, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.  

Boverket ger Väsjön ett bidrag för att utveckla en parkour- och aktivitetsanläggning i skogsbrynet nedanför Väsjöbackens baksida. Anläggningen kommer att bestå av parkourhinder, klätterställningar, klätterlinor i skogen och cykelbanor. Skogens vilda karaktär kommer att bevaras med flexibla redskap i trä.

Naturvårdsverket ger Väsjön och trafik- och fastighetskontoret bidrag från LONA-projektet som syftar till att främja långsiktigt naturvårdsengagemang. I Väsjön kommer bidraget att användas för att sprida kunskap om hur boende och byggherrar kan skapa förutsättningar för ökad biologisk mångfald.

– Målet med arbetet är att nå ut med kunskapen om hur vi tillsammans med byggherrar och boende kan förstärka de ekologika landskapssambanden. Genom att skapa gröna stråk i området så får vi ett rikare djur- och växtliv och därmed ökar den biologiska mångfalden, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

 Trafikverket ger Väsjön ett bidrag för att främja hållbara stadsmiljöer. Pengarna ska användas främst för cykel- och kollektivtrafikfrämjande åtgärder

– Bidragen är en bekräftelse på att Väsjöns projektutvecklingsarbete är i samklang med utvecklingen i övrigt i samhället, säger Yussuf Hassen, chef, Väsjöenheten.