Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Micro:bit

Micro:bit - ny stor digital satsning i Sollentuna

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu tar Sollentuna kommun nästa steg i digital kompetensutveckling för eleverna. Under våren kommer eleverna i årskurs 5 att få varsin micro:bit; ett lättanvänt programmeringsverktyg som ska hjälpa eleverna att bli aktiva producenter istället passiva konsumenter.

Micro:bit är en produkt för att, upp genom åldrarna i skolan, utveckla kunskaper kring programmering. Det sker redan idag en mängd olika aktiviteter på våra skolor och många lärare arbetar med programmering i olika former.  Med stor sannolikhet kommer programmering även att införas i kurs- och läroplaner och genom micro:bit-satsningen vill man ge alla elever (i de kommunala skolorna) samma möjligheter.

– Den framtid som våra elever kommer att möta kommer att vara än mer digitaliserad än tidigare och utvecklingen kommer att gå allt snabbare. Vi vill uppmuntra och träna våra elever till att bli deltagare - aktiva producenter - i ett allt mer digitalt samhälle, inte passiva konsumenter. Kunskaper och förståelse om kod och programmering blir viktigt för att förstå vårt samhälle. Därför behöver vi förbereda våra elever på allra bästa sätt, säger Lee Orberson, förvaltningschef på barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun.

Bygger gemensam grund

Ett centralt initiativ kring micro:bitsen innebär också att alla använder samma verktyg. Man bygger gemensam grund för de pedagogiska diskussionerna och man enas om frågor kring tekniken.  Exakt hur verktyget används kan variera mellan skolor, men Sollentunas starka delningskultur när det gäller gemensam kunskapsutveckling mellan lärarna kommer att gynna arbetet med mico:bitsen.

Vad är en micro:bit?

Micro:bit är utvecklad för att användas av barn och ungdomar, och kräver varken tekniska förkunskaper eller erfarenheter av programmering.

Ur ett tekniskt perspektiv är micro:bit ett mikrokontrollerkort utan eget operativsystem, som är utrustat med LED-display, två programmerbara knappar, kompass, termometer, ljussensor, accelerometer, bluetooth, med mera. Genom att använda program eller appar på dator, platta eller mobil, kan den programmeras att styra och samverka med elektroniska komponenter och allt som leder ström.*

Läs mer

*Omvärldsbloggen/Skolverket

micro:bit.org