Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Många frivilliga resurs vid kris

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Kommunen har ett övergripande ansvar i ett krisläge, men får stort stöd av både andra organisationer och frivilliga. Alla som vill kan hjälpa till via t ex Frivilliga Resursgruppen, FRG.

Som frivillig i FRG får man en inledande utbildning och även möjlighet att delta i krisövningar. Eftersom kriser lyckligtvis inte inträffar så ofta är det viktigt att olika grupper som kan komma att involveras får möjlighet att öva tillsammans. I november genomfördes en scenarioövning på Utbildning Silverdal, som är en s.k. trygghetspunkt i händelse av kris. Här fick de involverade möta människor i situationer som liknar faktiska händelser som kan uppstå.

– Eftersom vi är kommunens resurs och det är mycket sannolikt att POSOM kan behöva vår hjälp vid en händelse, tycker vi det är viktigt att vi får testa på att jobba tillsammans, säger Sonja Sun Johnsen, en av FRG Sollentunas två FRG-ansvariga.

Scenariot och övningens utveckling hade grannarna i FRG Järfälla utformat, allt för att alla involverade skulle få öva så realistiskt som möjligt.

–     Om vi FRG-ansvariga och POSOM-chefen hade skapat övningen så hade vi fått öva våra team men inte oss själva. Och ledarskap är extremt viktigt i en kris. Så tack vare ett bra samarbete bland FRG i norrortskommunerna kunde vi få hjälp från FRG Järfälla, ett stort stöd för oss, men även för dem. Nu får deras ledning och medlemmar möjlighet att agera övningsledning, observatörer och statister och själv känna på hur det är att vara hjälpsökande. Något som är oerhört lärorikt för FRG:are som brukar möta människor i utsatta situationer, säger Sonja Sun Johnsen.

Sollentuna kommuns säkerhetschef Richard Buske, ser också mycket positivt på övningens utformning.

– Genom att olika delar av kommunens krishantering får öva tillsammans så kan vi på säkerhetsavdelningen se frukten av vårt aktiva arbete med krishantering. Samtidigt blir brister mycket tydliga, och då vet vi vad vi ska jobba med framöver, säger Richard Buske.

LÄS MER OM KOMMUNENS SÄKERHETSARBETE OCH HUR DU KAN HJÄLPA TILL HÄR

Publicerad: 16 januari 2018