Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Lindar vid Edsbergs slott

Räddningsprojekt för lindarna vid Edsbergs slott

Uppleva & göra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Flera av de gamla lindarna vid Edsbergs slott mår mycket dåligt och Sollentuna kommun satsar nu på åtgärder för att kunna bevara dem så länge som möjligt. En trädexpert har gjort en noggrann genomgång och bedömning av träden och tagit fram förslag på vad som behöver göras för att de ska få maximal livslängd.

Vad kommer att hända

  • I entréytan framför slottet står fyra lindar som är lika gamla som slottet. Runt dessa träd kommer marken att förbättras genom att hårt packad och dålig jord sugs bort med vakuumsug och ersätts med en luftig jordblandning med biokol. Detta kommer att ge rötterna bättre möjligheter att ta upp syre, vatten och näring.
  • De träd som tidigare har hamlats (kraftig beskärning) kommer att hamlas igen för förhindra att det blir grova grenar som kan gå av och se till att nya grenar istället växer fram. Detta görs sedan regelbundet med några års mellanrum.
  • Några lindar i parken som klassats som riskträd kommer att beskäras för att avlasta trädkronorna och skyltar sätts upp för att informera om att dessa träd kan innebära en risk.
  • Två träd är tyvärr i så dåligt skick att de behöver tas bort helt. De kommer senare att ersättas av nya träd som är kloner av de gamla träden.
  • Ett projekt startas för att klona några av de äldsta träden och driva upp nya träd med exakt samma genetiska material. Dessa ska senare återplanteras vid slottet.
  • De grusmassor som sugs upp runt träden kommer sedan att återanvändas på annan plats.

När

Arbetena kommer att utföras främst under juli 2017.

Hur påverkar detta dig

Entréytan framför slottet kommer att vara avstängd under arbetena. Endast transporter till slottet kommer att tillåtas. Arborister kommer att synas i trädkronorna i början av juli och sedan kommer markarbetena och vakuumsugen att ta vid. Grus och jordmassor kommer att köras från och till platsen.

Efter markarbetena kommer parkering att förbjudas på entréytorna och marken runt träden kommer att hägnas in med ett lågt staket för att skydda träden. Här kommer vårlökar och blommande perenner att planteras.