Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Pojke med kikare

Kontroll av barnomsorgsavgift

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Under hösten genomför barn- och utbildningskontoret i Sollentuna kommun den årliga kontrollen av inkomstuppgifter från vårdnadshavare med barn i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Den årliga kontrollen är en jämförelse mellan de inkomstuppgifter som du lämnat till Sollentuna kommun och uppgifter från Skatteverket om den taxerade inkomsten. Vi jämför inkomsterna för de hushåll som har betalt avgift för förskola, familjedaghem och fritidshem under 2014.

Rättvis avgift

Avgiftskontrollen är viktig ur rättvisesynpunkt – alla ska betala rätt avgift.
För att din avgift för förskola, familjedaghem eller fritidshem ska bli rätt är det viktigt att kommunen alltid har aktuell inkomstuppgift. Som vårdnadshavare har du ansvar för att meddela rätt inkomst och uppge rätt familjeförhållande för hushållet* och när det sker förändring.
Du anmäler eller ändrar inkomstuppgifterna här via e-tjänsten Val och byte av barnomsorg och grundskola på Sollentuna kommuns hemsida.

Vill du veta mer?

Läs mer om kontroll av barnomsorgsavgiften här. Har du frågor och vill ha mer information kan du kontakta oss via e-post: kontaktcenter@sollentuna.se eller telefon: 08-579 210 00.

*=Med hushåll menas gifta eller sammanboende på den adress där barnet är folkbokfört.