Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elev

Klartecken från Länsstyrelsen om tillfälligt bygglov i Fågelsångsparken

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Länsstyrelsen avslår överklagan av tillfälligt bygglov i Fågelsångsparken. Det betyder att miljö- och byggnadsnämndens godkända tillfälliga bygglov för den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken gäller. Den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken byggs nu klart enligt tidplan.

I augusti 2017 beviljade miljö- och byggnadsnämnden ett tillfälligt mark- och bygglov för uppförande av en tillfällig ersättningsskola för cirka 550 elever, i den västra delen av Fågelsångsparken. Det tillfälliga bygglovet gäller för skolverksamhet under två läsår. Höstterminen 2018 till vårterminen 2020.

– Jag är väldigt glad att vi nu fått klartecken från Länsstyrelsen på det tillfälliga bygglovet i Fågelsångsparken, säger Moa Rasmusson (L), ordförande trafik- och fastighetsnämnden.

Töjnaskolans elever kommer att flytta till den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken till höstterminen 2018. Töjnans förskola flyttar under byggtiden till den nybyggda förskolan på Bygatan. Den nya Töjnaskolan beräknas stå klar till höstterminen 2020.
Det tillfälliga bygglovet kan fortfarande överklagas till högre instanser.

Trygg och bra arbetsmiljö

Eleverna och pedagogerna kommer att få en trygg och bra arbetsmiljö i den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelssångsparken. Parker och lekplatser i närområdet ger fina möjligheter till aktiviteter utomhus.
Den nya Töjnaskolan blir väl utrustad för verksamheten olika behov, både på kort och lång sikt. Det kommer bland annat att finnas idrottshall, tillagningskök, kafé och lokaler för bibliotek och slöjd.

Parken återställs efter att ersättningsskolan tas ned

När behovet av ersättningsskolan inte längre finns kommer parken att återställas till allmän park. För att samla in idéer, synpunkter och förslag från invånarna om parkens framtida utformning, kommer kommunen att bjuda in till en medborgardialog. Resultatet av medborgardialogen blir sedan en del av underlaget för trafik- och fastighetsnämndens beslut om hur Fågelsångsparken ska återställas.

Information