Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Hemfosa köper nio skolfastigheter i Sollentuna

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun kommer att teckna avtal om försäljning gällande nio skolfastigheter. Det är fastighetsbolaget Hemfosa som övertar fastigheterna. Övergången till Hemfosa kommer inte påverka de verksamheter som idag bedrivs i fastigheterna.

Sollentunas befolkning ökar och kommunen står inför ett stort investerings- och underhållsbehov de kommande åren. Mot bakgrund av detta har Sollentuna kommun sett över möjligheten att sälja ett antal kommunalt ägda fastigheter med fristående verksamheter för att frigöra finansiella resurser till bland annat underhåll av kommunens skolor.

Sedan våren 2017 har 15 förskole- och skolfastigheter med fristående aktörer, friskolor, varit ute till försäljning. Under hösten 2017 tog Atvexa över tre av dessa fastigheter där de har egen verksamhet.

Nu kommer Sollentuna kommun att teckna avtal om försäljning för ytterligare nio skolfastigheter. Det är fastighetsbolaget Hemfosa som tar över fastigheterna. Hemfosa äger redan idag flera andra fastigheter i Sollentuna, både för förskoleverksamheter och för andra typer av verksamheter, och har i och med det en etablerad förvaltning i kommunen. Överlåtelsen av fastigheterna beräknas ske i maj i år.

Avtalet gäller för fastigheterna:
Hallonet 1 (Edsvikens förskola Inspira)
Hultet 5 (Parkstugans förskola Inspira)
Vinbäret 1 (Vinbärets förskola Inspira)
Vinkeljärnet 78 (Skogsdungens förskola Inspira)
Morteln 1 (Silverbäckens förskola och skola Inspira)
Rotstocken 2 (Norra Strandskolan)
Vinguden 1 (Vibyskolan)
Del av Rotebro 3:4 (Gillbostubbens friluftsförskola)
Del av Edsberg 10:30 (Futuraskolan Kvarnskogen förskola)

De tre återstående fastigheterna som varit till försäljning under 2017 kommer tillsvidare att behållas i kommunens ägo. Det gäller fastigheterna Rollen 1 (Kokalite skola och förskola), Älgen 18 (Montessoriförskolan Solkatten) och Rubinen 11 (Myggans montessoriförskola).

Slutgligt beslut väntas tas av Sollentuna kommunfullmäktige 15 mars.