Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Goda resultat vid Skolinspektionens tillsyn i Sollentuna

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

De granskade skolenheterna fick ett fåtal små förelägganden, som kommunen tar till sig och använder som ett stöd i det fortsatta förbättringsarbetet.

Vid tillsynen för utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens verksamheter inom vuxenutbildning, gymnasiesärskola och gymnasieskola blev omdömet att Sollentuna kommun uppfyller alla granskade krav på huvudmannaskapet. De två inspekterade skolenheterna fick varsitt mindre föreläggande, varav det ena gällde kopplingen mellan den arbetsplatsförlagda utbildningen och kunskapsmålen och det andra handlade om att förtydliga stödbehov då elever på språkintroduktion deltar i nationella kurser.

Även barn- och ungdomsnämnden fick ett gott resultat på huvudmannanivåns tillsyn. Samtliga verksamhetsformer, förskola, grundskola med fritidshem och grundsärskola, ska vidareutveckla arbetet med att anmäla och följa upp kränkningar för att säkerställa åtgärder och uppföljning. Därutöver ska det förebyggande arbetet inom elevhälsan stärkas och uppföljningen av resultat inom grundsärskolan förbättras.

Arbete med åtgärderna pågår och ska redovisas till Skolinspektionen senast 15 maj. 

Mer information om hur tillsynen genomförs kan du läsa här.