Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tre ungdomar som fotar sig med sin mobil på Malmvägen

Förlängt samråd för Sollentunas översiktsplan

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I arbetet med kommunens nya översiktsplan har många relevanta synpunkter kommit in. Samtidigt som kommunen arbetar vidare med dessa förlängs samrådstiden till februari, och den befintliga översiktsplanen kommer aktualitetsförklaras.

Under 2017 har ett arbete pågått med att uppdatera kommunens översiktsplan. Mellan 15 september och 31 oktober har allmänheten haft möjlighet att tycka till om det nya förslaget på det som kallas samråd. Under denna period fick vi in många viktiga synpunkter som vi kommer att omhänderta i vårt fortsatta arbete. De justeringar som planeras innebär att den nya översiktsplanen blir färdig under nästa mandatperiod. 

Nuvarande översiktsplan från 2012 kommer att aktualitetsförklaras. Det gör att den befintliga planen fortfarande är gällande under tiden vi arbetar vidare med den nya översiktsplanen.

Kommunen har beslutat att förlänga samrådstiden för det nya förslaget till 2018-02-28. Det innebär att allmänheten fortfarande har möjlighet att lämna synpunkter på planens innehåll. 

Mer information om den nya översiktsplanen och länk till synpunktsformuläret hittar du på: www.sollentuna.se/oversiktsplan