Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fler hyresrätter planeras i Edsberg

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun går vidare med planarbeten som möjliggör för cirka 280 nya hyresrätter i Edsberg. Det tog stadsbyggnadsnämnden beslut om under onsdagens nämndsammanträde.

Sollentuna kommun har tidigare gett det kommunala bostadsbolaget AB Sollentunahem i uppdrag att bygga 1500 nya hyresrätter. Sollentunahem har nu ansökt om nya detaljplaner för två områden i Edsberg. Syftet med de nya detaljplanerna är att möjliggöra fler bostäder. Totalt handlar det om cirka 280 nya hyresrätter.

Planerna gäller området nedanför platån längs Ribbings väg (Esplanaden 1 och 2 och Eklövet 3 m.fl i Edsberg) samt området vid Muskötstigen (Ellipsen 1, 2 och 3).

I går tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att gå vidare med ärendena.

Sollentuna kommun ska tillsammans med Sollentunahem arbeta för att 1500 nya hyreslägenheter ska byggas innan 2024. Beslutet i stadsbyggnadsnämnden visar att detta arbete fortsätter att bära frukt. Den fortsatta planeringen blir mycket intressant att följa och något stadsbyggnadsnämnden välkomnar, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Ärendena tas upp för slutligt beslut i KS 4 juni.

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under 2018 och antagandet av nya detaljplaner beräknas ske tidigast 2020. 

Läs ärendena i sin helhet

Fler hyresrätter på gång
Tidigare i vår tog Sollentuna kommun även beslut om att gå vidare med ett planarbete som möjliggör för cirka 200 nya hyresrätter i Rotebro. Läs mer