Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Södra Väsjön

Ett steg närmare en förbindelse mellan Väsjön och Edsberg

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu går kommunen vidare med ärendet som rör detaljplanen för Södra Väsjön som förbinder Väsjön med Edsberg. Tanken är att skapa en inbjudande miljö med bland annat bostäder, service och parker. Slutligt beslut tas i Sollentuna kommunfullmäktige i juni 2018.

Stadsbyggnadsnämnden i Sollentuna kommun har tagit beslut om att gå vidare med ärendet som rör detaljplanen för Södra Väsjön. Södra Väsjön är en av elva detaljplaner för Väsjön och det delområde som möjliggör en ny bebyggelse som förbinder Väsjön och Edsberg med kvarter, torg, gator och parker. Ambition är att skapa en inbjudande miljö med en blandning av olika funktioner så som bostäder, offentlig och kommersiell service, rekreation, och ett varierat utbud av platser för sociala möten och samvaro.

- Vi har under flera år bearbetat det här projektet för att skapa en utmärkt harmoni mellan de omfattande gröna delarna av området samt det inslag av bebyggelse som tillkommer. Stadsbyggnadsnämnden är mycket tillfreds med att vi nu har ett färdigt förslag att redovisa för sollentunaborna. Jag ser framemot ett grönare, tryggare och mer tillgängligt sportfält. Det är bra för Edsberg och Väsjön. Det är bra för hela Sollentuna och alla de mängder av människor som gärna besöker detta uppskattade område, säger Thomas Ardenfors, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Förbindelsen mellan Väsjön och Edsberg gör även den planerade parken, Sportfältsparken, mer tillgänglig. Den nya parken får en stor attraktionskraft i området och fyller en viktig funktion som närrekreationsområde för både Väsjöområdet och Edsberg.

Slutligt beslut i ärendet som för detaljplanen för Södra Väsjön kommer att tas av Sollentuna kommunfullmäktige 14 juni 2018.

Läs mer