Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Nya mässområdet

Visionsbild över nya mässområdet, vy från Turebergsleden. Illustration: Yellon

Ett skepp blir landmärke i mässområdets nya kvarter

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu är markanvisningstävlingen för det nya kvarteret i gamla mässområdet i Sollentuna avgjord. Det vinnande förslaget kommer från AB Borätt och Seniorgården AB. Med ett skeppsliknande höghus som landmärke innebär förslaget omkring 200 nya bostadsrätter varav en fjärdedel blir seniorboenden.

Våren 2017 påbörjades rivningen av det som en gång var ett av Sveriges största mässcentrum. Områdets detaljplan har ändrats i syfte att utveckla området till en levande stadsdel med bostäder och lokaler för handel och service. Nu är markanvisningstävlingen för ett helt nytt kvarter i centrala Sollentuna avgjord. Det vinnande bidraget kommer från AB Borätt och Seniorgården AB.

De tävlande bidragen har utvärderats utifrån gestaltning och pris. Juryns motivering för det vinnande bidraget lyder: Förslaget har visat en mycket tilltalande inlevelse i platsen, dess behov och möjligheter. En genomgång av förslaget blir en berättelse om variation, upptäckarglädje och viljan att skapa en attraktiv plats för både boende och andra som vistas i och i närheten av kvarteret.

- Det är mycket glädjande att vårt arbete med utveckling av det gamla mässområdet nu tar nästa steg. Förslaget från AB Borätt och Seniorgården AB håller mycket hög klass och tillför spännande kvaliteter till Sollentuna. Dessa centrala delar av kommunen står inför sin största make-over på många år. Jag är övertygad om att den är efterlängtad av många, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Det vinnande förslaget innebär omkring 200 nya bostadsrätter i området var av en fjärdedel av dessa planeras bli seniorboenden. Gestaltningen av det nya området liknar ett segelskepp med en last av ädelstenar. Ett högt hus med en fasad som liknar böljande segel blir områdets landmärke. Lägre byggnaderna runt om huset symboliserar lasten av ädelstenar. Tillsammans tillför byggnaderna en mångfald och småskalighet till kvarteret samtidigt som helheten är harmonisk. De olika hushöjderna skapar dessutom en naturlig variation i taklinjen. Material och färgval i puts och tegel har valts ut för att ha en lång beständighet och åldras vackert.

-  Vi är mycket glada över att få arbeta tillsammans med Sollentuna kommun i detta spännande och attraktiva område i centrala Sollentuna. Höghuset kommer att bli ett arkitektoniskt intressant landmärke i kommunen. Redan nu märker vi att det finns ett stort intresse för att bo i detta område, säger Birgitta Seeman, VD på AB Borätt och Seniorgården AB.

Förslaget innehåller även en kvartersgård som bland annat innehåller växthus, cykelverkstad, utegym och planer för bollsport.

AB Borätt och Seniorgården AB erbjuds nu att teckna markanvisningsavtal i enlighet med inlämnat tävlingsförslag. Markanvisningsavtalet ska sedan godkännas av Sollentunas kommunfullmäktige, vilket beräknas ske innan sommaren 2018. Byggstart beräknas kunna ske tidigast år 2020 och inflyttning tidigast år 2023.