Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tuben 1, Engelbrekts väg 6 i Tureberg

Ett funkishus och två gamla torp har räddas för eftervärlden. Nu belönas viktiga  insatser

Uppleva & göra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Mjölnarhuset vid Överby och ett funkishus i Tureberg har renoverats och därigenom fått nya liv. För dessa insatser tilldelas Byggnadsvårdsdiplom. Ett långt och troget arbete med Vaxmora torp prisas också.

Knut Olsson Fastigheter AB får "Byggnadvårdsdiplom" för renoveringen av funkishuset på Engelbrekts väg 6 i Tureberg. Byggnaden uppfördes 1934 och är en av Sollentunas få funkisbyggnader från 1930-talet. Ursprungligen innehöll den kontor för föreningen på bottenvåningen medan övervåningen utgjordes av två bostadslägenheter. Förutom ett högt arkitektoniskt värde har byggnaden, genom sin bakgrund som kontor för Edsbergs Egnahem, ett stort samhällshistoriskt värde. Efter att ha tillåtits förfalla kraftigt har den nuvarande ägaren genom en total renovering återgett byggnaden sin plats som ett av de finaste funkishusen i Sollentuna.

Konstnären Eberhard Höll får "Byggnadsvårdsdiplom" för att han för snart 40 år sedan renoverat  Mjölnarhuset på Överby både utvändigt och invändigt. Huset ägs av Sollentuna kommun och tanken var att huset skulle rivas. Eberhart Höll fick då hyra det mot att han renoverade det, vilket han också har gjort enligt konstens alla regler. Han har också dragit in både el och vatten och renoverat brunnen. Huset blev efter renoveringen q-märkt.

- Just nu känns det viktigt att påminna om att Överby som kulturminnesmiljö är speciell. Infrastrukturen byggs ut och  industrier närmar sig. Vi kan bara hoppas att man går varligt fram, säger Eberhart Höll 

Lennart Wallin får "Premium för lovvärd" insats försitt engagemang och mångårigt arbete med Vaxmora torp inom dess vänförening. Vänföreningen har haft en avgörande betydelse för att bevara denna kulturskatt som ett minne av den tid då många barnfamiljer växte upp i enkla torp. Vänföreningen har också gjort mycket för att se till att omgivningarna är tilltalande och ordnar varje år en fest som är uppskattad. Föreningen bildades 1993.

Ta del av övriga stipendier och utmärkelser.