Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Bilden föreställer en nybyggd fastighet i Sollentuna med höstlöv i förgrunden.

Det våras för fler hyresrätter i Sollentuna

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Nu påbörjar Sollentuna kommun ett planarbete som möjliggör för 200 nya hyresrätter i Rotebro. Bostadshusen planeras bli tre till fem våningar höga och byggs delvis på befintliga parkeringsytor.

Sollentuna kommun har gett det kommunala bostadsbolaget AB Sollentunahem i uppdrag att bygga 1500 nya hyresrätter. Sollentunahem har nu ansökt om nya detaljplaner för tre av deras fastigheter i syfte att bygga hyresrätter. Nu påbörjas planarbetet för omkring 200 nya hyresrätter i Rotebro. Bostadshusen planeras bli tre till fem våningar höga om byggs delvis på befintliga parkeringsytor.

Samarbetet mellan Sollentunahem och Sollentuna kommun fortsätter att leda till leverans av de planer som gör det möjligt för bolaget att nå målet om 1500 nya bostäder till 2024. Tjänstemannaorganisationerna samt de politiska församlingarna går i takt och har arbetat fram en samverkansmodell som jag menar kommer leda till många och goda möjligheter för utveckling av bostadsbeståndet också efter 2024, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

100 nya hyresrätter vid Bollstanäsvägen

På fastigheten Rökmolnet 1 handlar det om cirka 60 nya hyresrätter på befintliga parkeringsytor. Ytterligare 40 nya bostäder kan det bli på fastigheten Rotstocken 1. Det innebär att fem mindre bostäder i enplanshus kan ersättas och att nya bostäder även här kan byggas på befintliga parkeringsytor. Båda fastigheterna ligger längs Bollstanäsvägen, nära Rotsunda gård.

På båda fastigheterna Rökmolnet 1 och Rotstocken 1 kan den nya bebyggelsen bli cirka fyra till fem våningar och Sollentunahem planerar att lösa bilparkeringen med garage under marken.

För att korta ned byggtiden och minska eventuella störningar för boende i närområdet har Sollentunahem ambitionen att samordna bygget på de båda fastigheterna.

100 nya hyresrätter vid Annerovägen

Även fastigheten Rotfrukten 2 vid Annerovägen kan få ett tillskott av ca 55 nya bostäder, samt parkering och ytor för olika verksamheter. Bebyggelsen där kan bli mellan tre till fem våningar. I arbetet med att ändra denna detaljplan finns ett förslag om att även inkludera fastigheterna Rotfrukten 43 och en del av Rotebro 4:54 som ägs av kommunen. Detta skulle innebära en möjlighet till ytterligare ett 50-tal nya bostäder till på platsen.

Fortsatt arbete

I planarbetet för samtliga tre fastigheter behöver bland annat parkeringslösningen ses över samt hur buller och dagvatten ska hanteras med tanke på områdets närhet till Bollstanäsvägen och sjön Norrviken.