Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Yoga på Edsvik Utsiktsplatsen

Dags för en ny undersökning om kultur- och fritidsvanor

Uppleva & göra

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Den här veckan skickar vi ut en enkät till 2000 personer över 21 år. Barn och unga fyller i den under skoltid. Nu vill vi veta hur Sollentunaborna upplever kultur och fritidslivet i Sollentuna.

Kultur- och fritidskontoret genomför nu för femte gången en kultur- och fritidsvaneundersökning för att få in synpunkter på verksamheten. Nytt för i år är vi genomför två separata undersökningar, en som är riktad mot ungdomar och en mot vuxna, över 21 år. Följande grupper kommer att omfattas av undersökningen:

  • Alla elever i skolår 4 och 7. En digital enkät fylls i under skoltid.
  • Alla elever i åk 1 på Rudbeck. Även här fylls enkäten i under skoldagen.
  • 2000 slumpvis utvalda vuxna i ålder från 21 år och uppåt. En pappersenkät skickas ut, med möjlighet att logga in för att besvara frågorna via webben.

På så sätt hoppas man få svar på vilka fritidsaktiviteter kommunens unga utövar, hur ungdomarnas fritid ser ut, vart man befinner sig på sin fritid och om något saknas eller om det finns saker som hindrar unga från att ha en aktiv fritid.

Vi vill också ta reda på hur vuxna upplever sina möjligheten till eget utövande av fritidsintressen, identifiera vilka fritidsintressen som kommunens invånare har samt inom vilka områden kommunens invånare anser att kommunen bör satsa.

Den senaste kultur- och fritidsvaneundersökningen som genomfördes 2014 visade att Sollentunas medborgare är aktiva besökare på många av kommunens idrottsanläggningar och i hög utsträckning nöjda med det utbud som finns i kommunen. Enkäten visar också att många är engagerade i kommunens idrottsföreningar.

Undersökningen påbörjas vecka 15 och redovisas efter sommaren.