Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Den nya bron i Väsjön har öppnat för trafik

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Den södra etappen av Frestavägen har nu kommit så långt att vägarna blivit asfalterade och att trafiken har släppts på över den nya bron som ska ta trafiken över Blågröna stråket. I juni startar arbetet med att bygga om den södra och sista delen av nya Frestavägen till en stadsgata med gång- och cykelstråk.

 

I takt med att bostadsområdet Väsjön byggs ut omvandlas Frestavägen från landsväg till en stadsgata med breda och säkra gång- och cykelstråk. Ombyggnaden av Frestavägens norra etapp beräknas vara klar under våren 2018 och i juni 2018 påbörjas arbetet med att bygga om den södra och sista delen av Frestavägen, den del som går genom Väsjön. Det är Sollentuna kommun tillsammans med SEOM som är beställare till vägen. Inkomna anbud har utvärderats är det är nu klart att det blir företaget JVAB som får uppdraget.

Den aktuella södra etappen berör Frestavägen från korsningen med Gustavsbergsleden och norrut cirka 1 km till Kastellgården. Arbetet beräknas vara klart i april 2020.

När Norrortsleden och Törnskogstunneln öppnades 2008 tog Sollentuna kommun över ansvaret för Frestavägen, som tidigare var en statlig väg. Idag trafikeras vägen av cirka 5000 fordon per dygn men det kommer successivt att öka när Väsjön byggs ut.

– Utöver trafik dras även nya ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme och övrig media via nya Frestavägen,. I samband med ombyggnaden får vägen även en delvis ny sträckning lite längre från sjön, säger Håkan Söderblom, projektledare på Sollentuna kommun

Läs mer om Väsjön