Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Besökande rektorer från Iran

Besök från Iran inspireras av Sollentuna

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I början av maj fick kommunen och Utbildning Rotebro besök av ett 15-tal rektorer från Iran. Besöket skedde på initiativ av biträdande rektor på Utbildning Rotebro Fazel Delfi.

Gästerna hälsades välkomna av förvaltningschef Lee Orberson och fick sedan en presentation om det svenska skolsystemet i allmänhet och hur vi jobbar i Sollentuna  - det vi kallar Skolresan -  i synnerhet. Sen följde workshops kring detta. Under dagen besökte man också Gröndalsskolan och var med både i undervisningen och i fritidsverksamheten.

Rektorerna imponerades av det svenska skolssystemet ”där allt är tydligt och förankrat för barnet/elevens bästa”. Intressant var också att också diskutera kring hur lång tid det tagit Sverige att bygga upp den skola vi ser i dag.

- Visst finns det likheter mellan skolsystemen; t ex bruket av digital teknik i undervisningen, säger Fazel Delfi,  men det finns många delar av vårt sätt att arbeta som rektorerna tyckte var speciellt intressant, t ex de svenska lärarnas ansvarstagande och engagemang i undervisningen, omfattningen av de digitala verktygen i undervisningen och hur de används i kommunikationen med föräldrar.

Allra störst intresse väckte dock Sollentunas LUC; våra lokala utvecklingscenter som fungerar som pedagogernas andra hemvist och där man tillsammans med sina ämneskollegor utvecklar sin kunskap och kompetens genom omvärldsbevakning, forskning och fortbildning.

– Kunskapen om LUC tar vi med oss hem; vi ska påverka våra ansvariga att genomföra dem, säger en av rektorerna.