Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Illustration av Väsjöskolan

Illustration Väsjöskolan, Bleck arkitekter

Beslut om ny skola och idrottshall i Väsjön

Skola & förskola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

31 augusti beslutade trafik- och fastighetsnämnden att det ska byggas en ny skola och idrottshall i det nya Väsjöområdet. Bygget kommer att påbörjas 2018 och planeras vara klart till skolstart höstterminen 2020. Skolan är dimensionerad för 630 elever från förskoleklass till årskurs sex. Initialt kommer det även att finnas en förskola i fastigheten.

– Väsjöskolan kommer att vara centralt placerad i den nya stadsdelen och vara en viktig del i den samhälsservice som kommunen erbjuder de som flyttar dit, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.

Om Väsjöskolan och idrottshallen

Skolan är byggd för att kunna vara omställningsbar till förskoleklass upp till årskurs nio. På så sätt kan lokalerna anpassas allt eftersom behovet förändras. Inledningsvis, under Väsjöområdets uppbyggnad, kommer förskoleverksamhet bedrivas i lokalerna med plats för cirka 80–100 förskolebarn. I anslutning till skolan kommer det även att byggas en fullstor idrottshall.

Illustration av idrottshallen, Gustav Appell arkitektbyrå.

Skolgård

Skolgården kommer att utformas efter elevernas behov, till att börja med, från förskoleklass till årskurs sex. För de mindre barnen kommer det att finnas en inhägnad gård med lekutrustning, sandlåda, bärbuskar och blommande träd. I en annan del av skolgården kommer det att finnas gungor, en större klätterlekställning och en scen. I närheten av skolan kommer det att finnas asfalterade ytor, en större gräsmatta och en multisport yta.

Placering och parkering

Skoltomten gränsar i öster till områdets huvudgata, Edsbergs allé och i söder till Slalomvägen som leder upp till "Rökeriet". Här planeras områdets parkering. Cykelparkering planeras inom skolgården och vid idrottshallen.

Mer information

Läs mer om Väsjöområdet