Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Besked om tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Länsstyrelsen har återkommit med ett positivt besked gällande förhandsbeskedet på bygglovet för den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken. Kommunen går nu vidare med planen men justerar förslaget till en ersättningsskola i mindre omfattning gällande byggnad och antal elever.

Kommunen har nu fått ett positivt besked från Länsstyrelsen avseende förhandsbeskedet på bygglovet för en tillfällig ersättningsskola i Fågelsångsparken. Länsstyrelsens beslut innebär att kommunen kan fortsätta planeringen för en tillfällig ersättningsskola. 

Kommunens nästa steg är att ansöka om ett tillfälligt bygglov. Ansökan kommer att baseras på ett justerat förslag som innebär att den tillfälliga ersättningsskolan kommer att vara mindre i omfattning (mindre byggnad och färre antal elever) samt omfatta en kortare tidsperiod än ursprungsplanen.

-          Det är mycket glädjande att Länsstyrelsen är positiva till fortsatt utredning av byggnation av en ersättningsskola i Fågelsångsparken. Kommunen har arbetat hårt för att finna en lösning som är bra för de som berörs, såväl närboende som föräldrar. Jag hoppas att förslaget välkomnas så att elever inom kort får nya fina skolor, säger Moa Rasmusson (L), ordförande i trafik- och fastighetsnämnden.  

Bakgrunden till att förslaget justeras är att kommunen har lyssnat på de synpunkter som kommit in och sett över alla tänkbara lösningar ännu en gång. Överklagandeprocessen har även inneburit att den ursprungliga tidsplanen har förskjutits. Det medför att förslaget att evakuera tre skolor till en ersättningsskola i Fågelsångsparken inte längre ses som det mest effektiva eftersom skolorna är i behov av tidigare evakueringslösningar.

Kommunen planerar nu för att en skola, Töjnaskolan, ska evakueras till den tillfälliga ersättningsskolan i Fågelsångsparken. I den tidigare planen ingick tre skolor, Töjnaskolan, Eriksbergsskolan och Gärdesskolan.

-          Äntligen kan vi börja planera för evakuering och flytt av Töjnaskolans elever och personal till en ersättningsskola i Fågelsångsparken. Den här lösningen kommer vara den bästa möjliga för skoleleverna och personalen med en bra och trygg skolmiljö under tiden då deras nya skola blir byggd.  Jag ser fram emot att inom kort ta det första spadtaget för den nya Töjnaskolan, säger Soley Aksöz Lithborn (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

Läs mer om kommunens evakueringsplaner

Information finns även på respektive skolas webbplats: Töjnaskolan, Gärdesskolan och Eriksbergsskolan

 

En ansökan om det tillfälliga bygglovet kommer att skickat in till miljö- och byggnadsnämnden under den närmaste veckan. Den tillfälliga ersättningsskolan beräknas stå klar till höstterminen 2018.