Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Barnbokslut 2016

Barnbokslut 2016 - så arbetade kommunen med barnperspektiv

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I barnbokslutet sammanställs både hur livssituationen för Sollentunas barn ser ut och hur kommunen jobbar för att ta hänsyn till barnens perspektiv och rättigheter.

FN:s barnkonvention används som referensram eftersom den definierar vilka rättigheter som bör gälla för barn i hela världen.

Barnbokslutet beskrivs utifrån fyra grundläggande och vägledande principer i barnkonventionen:

 • Principen om barnets rätt att inte diskrimineras

  Här jobbar kommunen bland annat med att skapa trygghet i skolor och förskolor, att ge stöd till nyanlända barn och att ha ett barnperspektiv på kommunens bibliotek.

 • Principen om barnets bästa i främsta rummet

  Här har skolors inomhusmiljö och giftfria och kemikaliesmarta förskolor stått i fokus liksom barnperspektivet i den fysiska och offentliga miljön.

 • Principen om barnets rätt till liv och utveckling

  Kommunen har tagit fram en handlingsplan för att förebygga social ohälsa hos barn och unga och utökat fritidsverksamheten för barn och unga med funktionsnedsättning.

 • Principen om barnets rätt att få uttrycka sina åsikter

  Inom LSS-arbetet (stöd och service till funktionshindrade) är det enskilda barnets perspektiv en viktig del och kommunens socialkontor har en barnsamordnare för att koppla ihop frågor som rör barn i flera av kommunens verksamheter.

Läs barnbokslutet 2016 i sin helhet.