Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Vacker höstbild med Edsviken i förgrunden och Edsbergs slott i bakgrunden

Edsviken, Edsbergs slott och Oxstallet

Avtal med Länsstyrelsen om åtgärdsprogram för Edsviken

Bygga bo & miljö

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun har tillsammans med tre grannkommuner tecknat avtal med Länsstyrelsen om att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken.

I ett samarbete mellan Sollentuna kommun, tre av de ingående kommunerna i Edsviken vattensamverkan  och Länsstyrelsen i Stockholm kommer ett lokalt åtgärdsprogram för hela Edsvikens avrinningsområde tas fram. Åtgärdsprogrammet skall peka ut hur vi kan förbättra vattenkvaliteten i viken och beräknas vara klart december 2018.

Sollentuna kommun arbetar även med att ta fram en vattenplan som medfinansieras av EU. Vattenplanen beräknas vara klar 2019 och föreslagna konkreta åtgärder från åtgärdsprogrammet för Edsviken kommer lyftas in i vattenplanen.

Läs mer:

Så förbättrar kommunen vattenkvaliteten i Edsviken

Sammanställning över de vattenåtgärder kommunen gjorde under 2016