Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Årsredovisning för 2017

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

I årsredovisningen följer kommunen upp budgeten för föregående år. Den innehåller en uppföljning av kommunens ekonomi genom verksamhetsårets bokslut, resultat- och balansräkning, drift- och investeringsredovisning samt noter och finansiell analys.

I årsredovisningen följs också kommunens övergripande mål och nämndernas arbete under året upp, samt en kommunövergripande kvalitetsredovisning, Sollentuna ur barnperspektiv och ur miljöperspektiv.

Årsredovisningen beslutades av kommunfullmäktige i april.

Sollentuna kommuns årsredovisning 2017 och kortfattad sammanfattning