Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Sollentuna bland de bästa i Sverige när invånarna sätter betyg på kommunens service

Kommun & politik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Sollentuna kommun får ett av landets bästa betyg i kategorin Nöjd-Medborgar-Index (NMI) i SCB:s medborgarundersökning som gjorts under hösten.

Undersökningen, som Sollentuna kommun genomför vartannat år, visar att invånarna hör till de mest nöjda i landet, bara tre kommuner kan visa något högre siffror. Majoriteten av Sollentunas invånare är nöjda med kommunens verksamheter och ger ett bra betyg på exempelvis förskola, gymnasieskola och räddningstjänst. Invånarna uppskattar också de goda kommunikationerna och det kommersiella utbudet.

- Att vi återigen hamnar i topp när Sollentunaborna betygsätter kommunen är ett kvitto på att vårt arbete med att utveckla och förbättra verksamheter och service ger resultat. Det är särskilt glädjande att betyget till förskolan är så högt, att barnen i Sollentuna får en bra start i livet är helt avgörande för att de ska växa upp till trygga och självständiga individer, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

SCB:s enkät skickades till 1 200 kommuninvånare i åldrarna 18-84 år, som fick tycka till om kommunens service, möjligheten att vara med och påverka och kommunen som plats att bo på. Resultatet visar att invånarna ger kommunen ett högt betyg Sollentuna har fått bättre resultat i samtliga delar jämfört med genomsnittet för de 136 kommunerna. Ett utvecklingsområde som undersökningen identifierat rör tryggheten i kommunen.

- Tryggheten står i fokus i vårt arbete och samarbetet med polisen har intensifierats och insatser identifierats i ett gemensamt medborgarlöfte, som är en del av ett nytt samverkansavtal. Vi har redan nu en handlingsplan för att öka tryggheten och komma tillrätta med de problem som finns, säger Katarina Kämpe, kommundirektör.

Fakta om SCB:s medborgarundersökning:

  • Nöjd-Medborgar-Index (NMI) innehåller frågor om kommunens olika verksamheter. Sollentunas: NMI är i år 66, genomsnittet för samtliga kommuner 54. Bäst betyg får verksamheterna vatten och avlopp, räddningstjänst, förskola och gymnasieskola.
  • Nöjd-Inflytande-Index (NII) mäter invånarnas upplevda inflytande på kommunala beslut och verksamheter, där Sollentuna: får 51 poäng, långt över genomsnittet för samtliga kommuner som är 40. Bäst betyg får kommunen för information och förtroende.
  • Nöjd-Region-Index (NRI) innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Där får Sollentuna betyget 69, genomsnittet för samtliga kommuner 60. Bäst betyg får vi för kommunikationer och kommersiellt utbud.

Läs mer och ladda ner rapporten här