Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Radhus på befintliga bostadshus kan bli verklighet

Trafik & stadsplanering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontaktcenter

Välkommen att höra av dig till kontaktcenter. Vi hjälper dig!

Telefon: 08-579 210 00

Måndag - fredag, 08.00 - 17.00

Torsdagar tar vi emot besök fram till 18.30

kontaktcenter@sollentuna.se

Radhus på taken vid Malmvägen, är det möjligt? Fastighetsägaren D. Carnegie AB har ansökt om en ändring i detaljplan för nya byggnader på befintlig fastighet. De är även intresserade av att bygga ett nytt, högre hus på gården. Totalt handlar det om ca 90 – 150 nya lägenheter som kan tillkomma. 

På fastigheten Traktören 5, som ligger i norra delen av ”Servicehuset”, mellan Malmvägen, Tingsvägen, Oppegårdsstråket och Tusbystråket finns idag fyravåningshus som ägs av D. Carnegie AB/Fastighets AB Turemalm. D. Carnegie har nu ansökt om att ändra detaljplanen för att möjliggöra påbyggnader och en ny byggnad inom fastigheten. I förslaget framkommer önskemål om att bygga radhus med två våningar på taken till fyravåningshusen i norra delen av kvarteret.

- Det är mycket glädjande att vi nu får ytterligare förslag på hur förtätning kan ske vid våra stationssamhällen. Carnegie visar framfötterna med detta spännande sätt att öppna upp för ny bebyggelse på befintliga tak. Jag är även mycket tillfreds med fastighetsägarens tydliga koppling av sitt förätningsprojekt till omvandlingen av Malmvägen som en trivsam och inbjudande boulevard, säger Thomas Ardenfors (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

D. Carnegie önskar även bygga ett högre hus på gården. Enligt förslagen i företagets ansökan kan ca 90 – 150 nya lägenheter byggas på fastigheten, beroende på hushöjd och lägenhetsstorlekar. Det föreslagna högre huset är placerat strax norr om den fönsterlösa gaveln på befintligt tiovåningshus för att minimera påverkan på omkringliggande bostäder. För det högre huset presenteras två olika höjdalternativ, där D. Carnegie antingen vill bygga 10 våningar, motsvarande befintliga hus i södra delen av fastigheten, eller 17 våningar, så att huset sticker upp över omgivande byggnader.

- Det är väldigt roligt att fastigheten nu utvecklas med de första radhusen på ett tak i Sollentuna, och att detta ses som ett mycket positivt arkitektoniskt inslag i en i övrigt tät stadsbyggnadsstruktur, säger Christina Leifman, stadsbyggnadschef i Sollentuna kommun.

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde 25 maj fick kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Traktören 5. Förslaget att bygga ett högt hus på gården behöver studeras närmare för att det ska gå att avgöra konsekvenserna av byggnaden för omgivande, befintlig bebyggelse. Planen beräknas kunna lämnas till kommunfullmäktige för antagande i början på 2018. Den nya detaljplanen ska även innehålla möjligheter att omvandla Malmvägen till en boulevard.

- Vårt förslag att förtäta med flertalet nya bostäder på befintliga hus och gård ser vi som ett positivt arkitektoniskt samspel till den befintliga miljön. Tillsammans med kommunen vill vi även fortsätta att utveckla Malmvägen och Sollentuna, säger Luigi Fallai, Architect & Developer på D. Carnegie & Co AB.

Illustration: Stadion Arkitekter AB

Publicerad: 17 juni 2016